· Reading time: 1 minute

राग

विराग-
छन्द- अनुष्टुप

अधिनायकवादीले भन्दो हो जीत खास हो
बनमारा बसेछेउ क्षणको प्रीत खास हो – १

अरूको लाख छन् नाता डाडाकाँडा अपार छन्
अभाव कोयली लाग्दा न्याउली गीत खास हो – २

हियोले वक्ष चिन्दैनन् आँखा पैले रसाउँछन्
नपाए अग्निले पानी प्रातको शीत खास हो – ३

परिवर्तन खोज्नेले काँडा टेकेर बाँच्दछ
विद्वत्ता मूर्खको भन्दा कखरा धीत खास हो – ४

चौघडा जित्छ यात्रा त्यो ऊर्जाले मात्र हार्दछ
हौसिदो जिन्दगी हेर्दा ठोटरी रीत खास हो – ५

( नोट- नेपाली साहित्यकार विश्वसञ्जाल)
============नदी भट्टराई===========
सूर्योदय नगरपालिका- हाल- काँडाघारी, काठमाण्डौ

29 Views
Like
Author

Enjoy all the features of Sahityapedia on the latest Android app.

Install App
You may also like:
Loading...